Collection: Buffelsfontein Baard olie en produkte

Jy klim berge en jy brandmerk beeste. Jy vang vis met dinamiet en jy drink bier uit ‘n gedroogde ratel skrotum. Jy jag en maak vuur en moor inbrekers met jou kaal hande. Jy is lief vir drie dinge; jou ma, jou bakkie en jou baard. Daarom koop jy sjokolade vir jou ma, diesel vir jou bakkie en Buffelsfontein Baard-olie vir jou baard.

You climb mountains and you brand cattle. You fish with dynamite and drink beer out of a dried up badger's scrotum.  You hunt and make fire and fend off burglars with your bare hands.  You love three things; your mother, your truck and your beard.  Therefor, you buy chocolates for your mother, diesel for your truck and "Buffalo's fountain beard oil" for your beard. 

There is a shipment on it's way with small amounts of each item to catch the early bird's order!